1 —O programie

Mikrogranty Medialabu Program wsparcia dla młodych ludzi eksperymentujących z technologiami cyfrowymi

Masz pomysł na aplikację lub instalację interaktywną? Chcesz uczyć się programowania wspólnie z przyjaciółmi? Potrzebujesz profesjonalnego wsparcia ekspertów, ale nie wiesz, do kogo zwrócić się o pomoc?

 

Mikrogranty Medialabu Katowice przeznaczone są dla projektów cyfrowych, których wykonawcami lub odbiorcami będą ludzie w wieku 16–24 lat. Ta grupa wiekowa pozbawiona jest często możliwości rozwoju oferowanych przez rynek czy profesjonalne organizacje. Celem programu jest więc dotarcie do nieco młodszych użytkowników i twórców technologii – danie im możliwości realizacji własnych projektów i zaangażowanie ich do innych działań Medialabu.

Dofinansowanie w wysokości maksymalnie 4000 zł lub wsparcie merytoryczne ekspertów Medialabu mogą otrzymać osoby prywatne. Do konkursu przyjmowane są inicjatywy o różnym charakterze – projekty artystyczne lub edukacyjne, również działania eksperymentalne – np. aplikacje, usługi cyfrowe, warsztaty, badania czy prace artystyczne. Premiowane są przedsięwzięcia eksperymentalne o interdyscyplinarnym charakterze, promujące idee otwartości i współpracy lub angażujące lokalną społeczność.

Projekty zgłasza się za pomocą formularza online dostępnego na stronie, oceny wniosków dokonuje czteroosobowy zespół ekspertów (dwóch specjalistów spoza Katowic i dwóch pracowników Medialabu) zgodnie ze zdefiniowanymi wcześniej kryteriami. Podczas naboru Medialab organizuje otwarte spotkania konsultacyjne dla zainteresowanych. W ramach tej edycji programu rozdane zostaną granty w łącznej kwocie 50 000 złotych.

Ważne daty

Nabór projektów do 6 maja 2019 roku.

Ogłoszenie wyników 14 maja 2019 roku.

Koniec realizacji projektów 15 grudnia 2019 roku.

Przykłady realizacji

Możesz zrealizować projekty takie jak:

–  warsztaty (np. dla paczki Twoich znajomych, w klasie, po zajęciach/lekcjach itp, dla swoich uczniów/studentów)

– aplikacje mobilne i webowe (jeśli Twoja aplikacja związana będzie z Katowicami, uzyska dodatkowe punkty! Sprawdź więcej w karcie oceny projektu),

– instalacje artystyczne (np. rzezba prezentowana dostępna w przestrzenii publicznej lub w galerii na terenie Katowic),

– badania (np. uczestnictwa w kulturze, analizy danych),

– inne (projekty interdyscypliarne).

 

Do konkursu przyjmowane są inicjatywy o różnym charakterze – projekty artystyczne, edukacyjne, również działania eksperymentalne – np. aplikacje, usługi cyfrowe, warsztaty, badania czy prace artystyczne. Premiowane są przedsięwzięcia eksperymentalne o interdyscyplinarnym charakterze, promujące idee otwartości i współpracy lub angażujące lokalną społeczność.